Lapusneanu alexandru online dating dating for marriage and penpals friendship

Rated 4.79/5 based on 696 customer reviews

Aşadar, prima perioadă a domniei sale a durat nouă ani şi a fost întreruptă de un grec pe care-l avea la curte, intrigantul Iacob Eraclide, supranumit şi Despot, care-şi dorea neapărat să ajungă pe tron.

Acesta l-a învins pe Lăpuşneanu la Verbia, judeţul Suceava, instalându-se pentru puţin timp în fruntea Moldovei, sub numele de Despot Vodă, fiind înlocuit din funcţie ulterior cu Ştefan Tomşa, care nici el nu a rezistat prea mult, Lăpuşneanu întorcându-se pe tron în 1563, cu sprijinul turcilor.

Potrivit istoricului Nicolae Iorga, domnul Moldovei şi-a schimbat din nou numele în Pahomie, cu puţin timp înainte de a muri când a cerut să se călugărească, iar la mănăstirea Slatina, pe care a ctitorit-o, pe piatra sa de mormânt scrie „…Pahomie, care s’a strămutat din viaţa de aici la veşnicele lăcaşuri, şi a fost îngropat aici în ctitoria lui cea nouă, în anul 7076 (1568) luna Maiu 5.” Acest fapt este confirmat şi de istoricul Constantin C. Domn controversat Potrivit lui Grigore Ureche, în „Letopişeţul Ţării Moldovei”, renumele lui Lăpuşneanu era unul de om crud, exemplificând uciderea celor 47 de boieri.

„Şi i-au chematu pre obiceiul boierilor la curte, carii făr nici o grijă şi de primejdie ca aceia negăsindu-să, dacă au intrat în curte, slujitorii, după învăţătură ce au avut, închis-au poarta şi ca pe niste lupi într-o turmă făr de nici un păstor, au intrat într-înşii, de-i snopiia şi-i junghiia, nu numai boierii, ci şi slujitorii.

A fost momentul când Alexandru Lăpuşneanu a rostit celebrele cuvinte: „De nu mă vor, eu îi voiu pre ei şi de nu mă iubescu, eu îi iubescu pre dînşii şi tot voi merge, ori cu voie, ori fără voie“, după cum consemnează cronicarul Grigore Ureche, care îl notează în cronicile sale cu numele simplu, Alexandru.

Cercetătorii cred că Lăpuşneanu este doar o poreclă, provenită de la satul copilăriei sale, Lăpuşna, iar titulatura oficială de Lăpuşneanu datează din secolul a XVII-lea, la mult timp după moartea sa.

Cele mai cunoscute asasinate sunt cele ale lui Mihai Viteazu sau Vlad Ţepeş.

NUVELA ISTORICĂ Nuvela este specia genului epic în proză, de dimensiuni mai ample decât ale schiţei, dar mai reduse decât ale romanului, cu un singur fir epic, cu un conflict concentrat şi intrigă riguros construită, cu personaje puţine, din care se individualizează unul singur.

Alexandru Lăpuşneanu a revenit pe tron în 1563, cu sprijinul turcilor, dar, înainte de acest moment, cel care conducea Moldova, Ştefan Tomşa, a trimis mai mulţi boieri să-i transmită lui Lăpuşneanu că ţara nu-l vrea înapoi pe tron.Este greu însă de apreciat dacă lucrurile au stat aşa sau nu, existând puţine informaţii din vremea acea.Vă mai recomandăm: Cât de bun a fost Alexandru cel Bun?Nuvela prezintă un episod din istoria Moldovei, cei cinci ani ai celei de-a doua domnii a lui Alexandru Lăpuşneanul (1564-1569).Izvorul principal de inspiraţie îl constituie „Letopiseţul Ţării Moldovei” de Grigore Ureche, dar autorul modifică câteva date în scopuri istorice.

Leave a Reply